EELK Prangli Laurentsiuse Kogudus

Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! Matteuse 11:28