EELK Prangli Laurentsiuse Kogudus

Valik fotosid

↑ Prangli kirik lõuna poolt (mandri poolt) vaadatuna koos kirikut ja kalmistut ümbritseva kiviaiaga aastal 2010. Tänaeks on kiriku katus saanud uue, punase värvi.

↑ Vasakul Prangli kirik põhja poolt (küla poolt) vaadatuna. Paremal on vaade kiriku kellatornist. Nendele samadele prussidele meie kiriku tornis on oma nimed kirja pannud mitmed kirikut renoveerinud mehed, aga ka mitmed 1941. aastal Prangli lähedal raskelt pommitada saanud ning esimeses Eesti Vabariigis pikka aega suurima laeva tiitlit hoidnud aurulaeva «Eestirand» pardalt pääsenud.

↑ Leeriõnnistamine 17. augustil 2008 aastal.

↑ Leeriõnnistamine 2007. aasta suvel.

↑ Kiriku altar 2010 aastal. Tänasel päeval on kiriku sisemuses tehtud mitmeid renoveerimistöid ja sisemus on pisut uuenenud.

↑ Vaade kalmistule kirikutornist.

↑ Kiriku tornitipp ja selge taevas.

↑ Kirik ja kalmistu kagust aastal 1922. E. Wittoffilt, negatiivid. Praegu on pildistamise koha peal kadakad ning kalmistul, mis tollal oli peaaegu lage maa, kasvavad mitmed puud-põõsad.

↑ Vaade kiriku suunal Lääneotsa küla poolt, 1920ndad. Kirik paistab üleval vasakul nurgas. Keskel Madikse talu hooned.

↑ Vaated kirikule aastal 2019, peale katuse renoveerimistöid. Paremal suvise noorte kunstnike laagri raames maalitud teos kirikust.

↑ Vasakul kiriku altarimaal peale restaureerimist 2023. aastal. Paremal foto jõuluajast 2022. aastal.

↑ Vaade kiriku tornist Tallinna suunal, suvi 2018.

↓ Jõuluõhtu 2022. Jõuluõhtul on kirik rahvast täis.

Mida te iial teete, seda tehke kogu hingest, nõnda nagu Issandale ja mitte nagu inimestele. Kl 3:23